Welkom op de website van o.b.s. It Twaspan

 Dit zijn wij!  Een korte impressie.

Project (Samen) Wonen

Donderdag 23 maart hebben we het project (Samen) Wonen afgrond met een tentoonstelling in alle klassen en zelfs op het achterste veld.

In het project stond Wonen centraal. De opzet was echter (net als het Landenproject vorig jaar) anders dan wat we meestal doen. De kinderen hebben het project grotendeels ingevuld.We vinden het belangrijk dat kinderen zelf eigenaar worden van het leerproces. Dat kan op geen betere manier dan ze ook zelf te laten bedenken hoe ze een project inrichten. In alle groepen is hierover met de kinderen gepraat. De inhouden en resultaten in de verschillende groepen zijn daarom ook erg verschillend.

Onderliggende doelen in het project waren Samenwerken (vandaar Samen Wonen) en Engels.

In het fotoboek staan foto’s. Het zijn meerdere mapjes. 

lees verder...

Meester Daan 50 jaar

Meester Daan is vandaag 50 jaar geworden. Tot zijn grote verrassing waren alle kinderen tussen de middag op het plein om dit samen met hem te vieren. Hij is toegezongen en kreeg een cadeau waar alle kinderen aan hebben meegewerkt. Wij wensen hem en zijn familie nog een hele fijne dag!!

Foto's in het fotoboek

Grote Rekendag

Vandaag , 22 maart, was de Grote Rekendag waar It Twaspan ook aan mee heeft gedaan. De gehele dag stond in het teken van rekenen, met als thema Meten, bewegen en construeren. Op school wordt er al elke dag gerekend, maar vandaag was het anders. We startten de dag met alle kinderen van de school op het plein. Iedereen had zijn of haar eigen huisnummer meegenomen en op een zelfgemaakt huisje geplakt. Daarna moest iedereen op volgorde gaan staan. Als er meerdere kinderen hetzelfde huisnummer hadden, moesten ze op volgorde van leeftijd gaan staan. Een leuke en speelse start van de rekendag. 

In de groepen werd verder veel aandacht geschonken aan rekenen, door een plattegrond te maken van een huis of wijk (meten) en met getallen bezig te zijn. Bij de kleuters werd ook extra aandacht geschonken aan allerlei rekenbegrippen als groot, klein, meer, minder, ver, dichtbij, 1 minder, 1 eraf, etc.

Foto's in het fotoboek

 

Himmeldei: Haulerwijk weer een stuk schoner!

In het kader van de Himmelwike zijn de leerlingen op pad geweest om zwerfafval op te ruimen. Het weer was niet optimaal, desondanks hebben de kinderen vol enthousiasme gezocht en opgeruimd. Fotoboek

Emma voorleeskampioen Ooststellingwerf!!

Vers van de pers, Emma heeft vanavond meegedaan aan de finale van de voorleeswedstrijd van Ooststellingwerf en deze gewonnen! Emma van harte gefeliciteerd met dit geweldige resultaat. Emma mag nu op 11 april meedoen aan de provinciale finale in Theater De Skâns in Gorredijk.